קבלו חמש עובדות מעניינות על מדינות הגוש המזרחי לשעבר. חמש מפלגות אמיתיות לחלוטין, שביקשו לאגד חובבי בירה. מדוע המדינה הכי מושחתת באירופה גירשה אדם שביקש לאגד את חובבי הבירה של ארצו? איזו מפלגה טענה שבמדינה של שותים הכי הרבה אלכוהול ולכן צריך לעבור לסגנון אנגלי? איזו סיסמה הייתה הכי כושלת בכל מערכות הבחירות שלה? העובדות הכי מעניינות של מטושקה פנדמיק! מור דיעי חנני, הרצאות העשרה לאירוגנים, מנהלים, חוגי בית, חברות ומפגשי חוויה:

https://www.mor-day.com/inviteme/ עובדות מענייניות 'רשת שימו לב' -

https://www.youtube.com/watch?v=gs90_ewpAfM&list=PLZzik-5K4gHMk1TCZYFAjT_2dyj--E8nQ

Share | Download(Loading)