July 20, 2019

24. העשירייה - עשר עובדות על רחובות תל אביב

בפרק הקרוב מדריך הטיולים תומר שלוש, ואני, נדבר על  עשר העובדות המעניינות ביותר באשר לשמות של רחובות בעיר תל אביב. 

 http://www.tomer3.com/ :לאתר של תומר שלוש

More episodes

Load more